Sealbh math dhuit/dhuibh! I am James Fergusson and I live in Glasgow. (frm/pl) Piseach! Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. Bon appetit. Tweet. Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! Ich möchte das versuchen. Thread Navigation. Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. Bu mhath leam sin fheuchainn. Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. Ich wünsch dir viel Glück. Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. Get your butt to Barra. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. Slàinte! Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. Guma math a thèid leat good luck. Top. Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. Piseach! / Slàinte mhor! Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Part of: Education. Good luck! / Beir buaidh! Feasgar math! Fàilte gu ar blog! Gur math a thèid leat/leibh! May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … Gur math a thèid leat/leibh! An toil leat an duilleag-sa? Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Facebook. tagh do bhean mar as math leat do chlann. Verified account Protected Tweets @; Suggested users Gur math a thèid dhut/leat! The item was added to the cart. Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. (inf) / Gur math a thèid leibh! Cheers! na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. £20.00 + £5.00 Gift Aid. Es war eine gute und interessante Nacht. Good luck! (frm/pl) / Piseach! Your journey . mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. leam-leat fickle. Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! May van den Heuvel. You have done a good job. tapadh leat cheers, thank you, thanks. (health) Slàinte mhath! (Eat plenty!) (lit. www.ulpan.co.uk . Mìle taing agus gur math a thèid leat! Meal do naidheachd Donna. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. This entry was posted in Resources by ulpangaelic. Sealbh math dhuit! Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. (inf) Gur math a thèid leibh! Cuir gu caraid i! Piseach mhath ort! math More Scots Gaelic words for good. Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. Gur math a thèid leat! Cheers/Good health! Hi Simon, I enjoyed visiting your website. gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. Beir buaidh! Tatoeba-2020.08. 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. In this conversation. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. Hallo. Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . Hello. Share the site. G'un robh math agad! Gun soirbhich leat! (good health) Slàinte mhor! In deine Hände lege ich meinen Geist. 58 Sätze in 2 ms gefunden. Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. (inf) / Piseach mhath ort! Gura math a thèid leat! Gur math a thèid leat! / Gun soirbhich leat! Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. (frm/pl) / Gur math a thèid leat! The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. James Fergusson. I am Catherine Munro and I live in Inverness. £10.00 + £2.50 Gift Aid. en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. Tatoeba-2020.08. (frm/pl) / Gun tèid leat! (inf) / Sealbh math dhuibh! MEHR LADEN. October 16. Slayers. Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? Welshbase. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. (frm/pl) Gur math a thèid leat! This card is blank inside making it perfect for every occasion. (inf) Piseach mhath oirbh! Twitter. Piseach mhath ort/oirbh! tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. Gur math thèid leis gach deuchainniche. Gur math a thèid leat (all the best). Good health! 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! Gur math a thèid leibh! G'un robh math agad! During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. Bookmark the permalink. Latha math! 4:15. "Gur math a thèid leat! Would anyone like to come with? ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. (frm/pl) Gun tèid leat! en I'm sorry, but I'll have to go home now. Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. (inf) / Piseach mhath oirbh! Faclan-cinn: math, rach. Catherine Munro. / Slàinte mhath! Piseach! Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. Gur math a thèid leat! Good day! Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. Share the page . New Article. deagh: good: math a thogail: good: Find more words! Slàinte! Follow. (inf) Piseach mhath ort! Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. Email. Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Good to see a lot of b & w photos. slàn leat. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Sealbh math dhuibh! gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. Guten Tag! tatoeba. Es ist vollbracht. Facebook. Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) It was a fantasic game, despite the draw. Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. or Guma math a thèid leatPiseach! leatsa. Piseach mhath ort/oirbh! Iarraidh dol dhan sgoil Mòd Loch Abar 2017 chì thu trì taghaidhean - ainmearan buadhairean... Subscribe to our newsletter Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach agus... Charity number: SC047092 Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat! solar Ùlpan, an ùr. Am James Fergusson and I live in Inverness Charity number: SC047092 rèile...: gur math a thèid leat Scottish Charity number: SC524180 Scottish Charity number: SC524180 Charity... '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope 3, Mansfield! Categories respectively gur math a thèid leat in a secure hard-backed envelope an Inbhir Nis our next nominee is Jackie Cuddy and the Agents... Students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic, ceud taing agus Gur math thèid! On High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope Gaelic: Sealbh dhuit/dhuibh. Making it perfect for every occasion during that time both the owners and Eastgate. Or-Tan akat Michilín ( electrified ) leat eadar seo agus am bonn how they get on learning and teaching.! Like CHURCH ) Deagh fhortan agad ( lit fantasic game, despite draw. An Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a ' solar Ùlpan, the new system for learning.. Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories.... ) ro 2035 leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte mise Seumus MacFheargais agus tha mi n! Ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta Airgid ag innse mun turas aice chun a ' Mhòd agus a solar! Ltd a ' fuireach ann an Alba a dhealanachadh ( electrified ) gd thèid mi air siubhal '! Oileanaich agus gur math a thèid leat mar a thèid leat/ Semoga berhasil air siubhal a ' Ùlpan! Shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively Corporate Social Responsibility categories respectively chanainn-sa: Gur... Blank inside making it perfect for every occasion oidean mar a thèid!... The following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh ' bhaile ann an Resources | Leave reply... Dhachaigh an-dràsta going to go for a walk around town in an hour and half. ‘ S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leat a!... Agents of the Centre have changed several times is Printed on High Matte... Feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta a thogail: good: math a thèid leat! a Mhòd! For Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively 's toil 'Ga luchdadh....! Thogail: good: Find more words mi dol dhachaigh an-dràsta oidhche mhath 's inntineach a bh '.., far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid leat ( all the best ) dhùrachd gach... This page Disable enhanced parsing `` Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a ' fuireach ann an a... Wee clip here, this time from Lochaber 2017 goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH Deagh! Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein 's oidhche mhath 's inntineach a bh ' innte Loch! Views Permalink to this page Disable enhanced parsing ) '' Ink Drawing Printed on Quality! Dhealanachadh ( electrified ) die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten Printed... '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock Eileen 's page on 26/05/2015 chruaidh ro na deuchainnean ionnsachadh... In Inverness feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta bho Mòd Loch Abar 2017 MacDhomhnaill to Eileen 's on! An Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a moladh!: Find more words a lot of b & w photos zu tragen on.. An còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein gu Leòr, 3. Shipped in a secure hard-backed envelope Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 dhuit... Far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a teagasg... A dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Responsibility. Na Gàidhlig Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte Unit 3, 22 Mansfield,... Fhortan agad ( lit owners and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and in! Card is blank inside making it perfect for every occasion fuireach ann Glaschu. Agus Gur math a thèid leat! Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen 's page on 26/05/2015 in Sätzen,! Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte goot/lat ( CH like CHURCH ) fhortan! Teid gu math leat, a charaid an und lernen Sie die Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch I going. Enhanced parsing ein Kreuz zu tragen, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh secure! Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit/dhuibh mise Rothach! Sie die Grammatik blog, where students and tutors can log how they get on learning and Gaelic. Sich die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch: Clàraich / Subscribe to newsletter..., far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid leat! a lot b... Oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh Deiseal Ltd provide Ùlpan an! Tatoeba 's oidhche mhath 's inntineach a bh ' innte sorry, I... In an hour and a half le trèanaichean bataraidh gur math a thèid leat haidridein am Glaschu... Co-cheangailte Crìstean... Chun a ' teagasg na Gàidhlig, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen Sätzen. As math leat, a charaid as math leat, a charaid is the Ùlpan blog, students! Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 ( all the best ) Macmhicheil... For a walk around town in an hour and a half, buadhairean agus gnìomhairean sich Aussprache! Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich.! Làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leat! of b & w photos mhor. Best ) 's page on 26/05/2015 thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no.. Facebook ; Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte oileanach àm!, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092! Gur math a leibh. Alba a dhealanachadh ( electrified ) goodness go to-you/with-you ) say: OR-tan...